Asimetrik düz dişli dövmeciliği ve proses tasarımı!

Proses Tasarımı

Fizibilite Araştırması

home_science_icon2

Sonlu Elemanlar Analizi

Üretim Planlaması

Hassas Üretim

Asimerik Düz Dişlilerin İmalatında Hassas Dövmecilik Teknolojisinin Kullanılması, Geliştirilmesi ve Tasarım Kriterlerinin Belirlenmesi

Asimetrik Düz Dişli

Asimetrik dişlilerin özellikle helikopter dişli kutularında ve dişli pompalarda kullanılması halinde, standart dişlilere göre önemli avantajlar elde edilebileceği öngörülmektedir. Asimetrik dişlilerin kavrama oranı ve temas açısı, standart dişlilere göre daha yüksek seviyelerde elde edilmekte ve tek yönlü dönen sistemlerde oldukça avantajlı sonuçlar doğurmaktadır. Ancak, asimetrik dişillerin profil geometrisi nedeniyle, klasik diş kesme yöntemiyle üretimi, profilin tasarımında sınırlamalar getirmektedir. Bu konuda son yapılan çalışmalar, kesici takım sınırlamalarından bağımsız olarak tasarlanan asimetrik profillerin daha verimli olacağını göstermiştir. Hassas dövme yönteminde dişli kalıbının imalatında profille ilgili bir sınırlandırma olmaması ve dolayısıyla, üretilecek dişli profilinin esnekliği, asimetrik dişli imalatında hassas dövmeciliğin kullanılmasının avantajlı olacağını göstermektedir. Ancak, hassas dövme teknolojisinin asimetrik dişlilere uygulanabilmesi için kalıp ve proses tasarımının geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Kalıbın istenilen hassasiyette tasarımı ve imalatı, üretilecek dişlilerin kalitesini doğrudan etkileyecektir.

....

Hassas dişli dövme teknolojisinin başarısı, kalıp imalatı ve proses sırasında ortaya çıkan (sıkı geçme, sıcaklık, dövme yükü ve malzeme akışı vb faktörlerden kaynaklanan) ölçüsel değişikliklerin önceden belirlenmesi ve iş parçasının istenilen toleranslarda (boyut ve yüzey) üretilmesine bağlıdır. Hedeflenen asimetrik diş profilinin elde edilmesi için kalıbın diş profilinde yapılacak değişikliklerin matematiksel olarak modellenmesi gerekmektedir. Ayrıca, hassas dövmede ortaya çıkan yüksek dövme yükü nedeniyle, kalıp mukavemeti ve ömrü önemli parametreler olarak ortaya çıkmakta, bu nedenle malzeme akışının, kalıp elemanlarının ve dövme parametrelerinin (sıcaklık, şekillendirme hızı, yağlama vs) tasarımı, aşılması gereken problemler olarak ortaya çıkmaktadır. Asimetrik dişliler için bu konularda henüz literatüre yansıyan bir çalışma bulunmamaktadır. Standart düz dişlilerin hassas dövmeciliği, kalıp tasarımı, dövülen dişlilerin performans analizleri üzerinde proje yürütücüsünün uluslararası birçok yayını bulunmaktadır. Bu alandaki deneyim, asimetrik dişlilerin imalatında hassas dövmecilik teknolojisinin kullanılabilir (feasible) bir yöntem olarak geliştirilmesini sağlayacak.