Proje

Asimerik Düz Dişlilerin İmalatında Hassas Dövmecilik Teknolojisinin Kullanılması, Geliştirilmesi ve Tasarım Kriterlerinin Belirlenmesi

Determination of the Usage, Development and Design Criteria of Precision Forging Process in the Manufacturing of Asymmetric Spur Gears

Bu çalışmayı (Proje No. 217M063) destekleyen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’na (TÜBİTAK) ve proje ekibine katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

Tasarımı gerçekleştirilen kalıplar tel erozyon ve CNC torna-freze kullanılarak imal edilecektir. Kalıpların yüzey kalitesinin arttırılması amacıyla akışkanla işleme yöntemi (Abrasive Flow Machining) uygulanacaktır. Kurşun kullanılarak sıcak dövme deneyleri gerçekleştirilecek ve sonlu elemanlar yöntemiyle elde edilen sonuçlar kıyaslanarak, sınır şartları doğrulanacaktır. Elde edilen deneysel ve nümerik analiz sonuçları kullanılarak, asimetrik hassas dişli dövme yönteminin kalıp ve proses tasarım kriterleri ortaya konulacaktır.

Asimetrik dişli tasarımı ve dinamik analizlerinin yapılması...

Asimetrik dişli profilinin tasarımı, imalatı dikkate alınarak gerçekleştirilmekte, dişli profili kesici takımın profiline bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, klasik dişli kesme (azdırma) yönteminde üretilebilecek profilde sınırlamalar bulunmaktadır. Bu konuda son yapılan çalışmalar, kesici takımdan bağımsız olarak tasarlanan asimetrik dişli profilinin, daha yüksek performansa sahip olduğunu göstermiştir.

Gerekli Dövme Yüklerinin Hesaplanması